Valberedningens förslag på val av styrelse

Valberedningens förslag på val av styrelsen inför årsmötet 22/2-24

Ordförande Lars Johansson
(sittande till 2025)

Ledamot Lars Palm
(sittande till 2025)

Ledamot Lars-Erik Johansson
(sittande till 2025)

Ledamot Tony Servin
(sittande till 2025)

Ledamot Kristian Karlsson
Nyval till till 2026

Ledamot Annika Servin
Nyval till 2026

Ledamot Torsten Svantesson
Nyval till 2026

Suppleant Jörgen Hall
(sittande till 2025)

Suppleant Patrik Ström
Nyval till 2026

Suppleant Kjell-Åke Olsson
Nyval till 2026

Eventuella övriga nominerade ska vara styrelsen tillhanda senast 19/2-24 på epost: info(at)ksff.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Förr i tiden var en GPS och en fishfinder en pålitlig gammal enhet som heter farfar!” – Okänd