Rönneå är vårt största rinnande vatten och är lätt tillgängligt. Ån har 3 kraftverk och två kraftverksdammar under sin färd förbi Klippan.
Här finns fina met vatten med ett stort antal fiskarter som Mört, Brax, Sutare, Karp, Sarv, Gädda och Abborre.
Den Laxförande biten nedströms Stackarpsdammen är ett populärt och bra ställe för Havsöring och Lax
  

Observera att (1/10 – 28/2) gäller fiskeförbud i Bäljane Å och Rönne Å!  (nedströms Stackarpsdammen)


Premiär för Bäljane Å och Rönne Å (nedströms Stackarpsdammen) är:
1/3 för medlemmar i KSFF
1/4 för icke medlemmar (dagkort och säsongskort)