Föreningens syfte är att stimulera till gott kamratskap och utveckla fisket för sport och avkoppling.


Vi lägger ner stora resurser för fiskevården i våra vatten i samarbete med våra kolleger i Ängelholms och Helsingborgs sportfiskeföreningar.
Vi vill hjälpa till med att skapa ökat naturintresse bland våra ungdomar.

I föreningen har vi ett stort antal utbildade tillsynsmän som regelbundet övervakar så att fisket bedrivs efter våra och Länsstyrelsens bestämmelser.


>>> Klicka här för att läsa mer om fiske från Länsstyrelsen