Bäljaneå bjuder på ett väldigt varierat fiske där alla kan hitta en plats. Ån är väldigt lätt att nå längs hela sträckan och naturkänslan finns överallt i den fina dalgången.
Svårighetsgraden är rätt hög men det finns fina bitar som alla kan fiska på längs hela sträckan.
Ån fiskar bäst i lite högt vatten och chansen är då som störst att kroka en av åns laxar.
 

Observera att (1/10 – 28/2) gäller fiskeförbud i Bäljane Å och Rönne Å! (nedströms Stackarpsdammen)


Premiär för Bäljane Å och Rönne Å (nedströms Stackarpsdammen) är:
1/3 för medlemmar i KSFF
1/4 för icke medlemmar (dagkort och säsongskort)