Fiskekort för RönneÅ och BäljaneÅ


Dagskort 80kr (säljs endast mellan 1/4 och 30/9)
Säsongskort 700 kr
Säsongskort är giltigt 1/4 – 30/9
Korten är giltiga i föreningens fiskevatten i Klippan kommuns delar av Rönneå och Bäljaneå.
Mer information finns att läsa i folder som erhålles med fiskekortet.

Observera att (1/10 – 28/2) gäller fiskeförbud i Bäljane Å och Rönne Å (nedströms Stackarpsdammen)


Premiär för Bäljane Å och Rönne Å (nedströms Stackarpsdammen) är:
1/3 för medlemmar i KSFF
1/4 för icke medlemmar (dagkort och säsongskort)

Fiskekort för Rönne Å och Bäljane Å gäller INTE för fiske i Lilla Hålsjön(Trollsjön) och Tomarps Ene.

Tillåtna fiskeredskap och fångstmetoder
1. Mete
2. Spinnfiske
3. Flugfiske

– max 2 laxartade fiskar får behållas per fiskedag
– all lekfärgad lax återutsätts (oberoende av årstid)
– all lax återutsätts från och med 1 september
– endast en krok (1-, 2- eller 3-krok) per bete
– huggkrok får inte användas

Tillåten minimistorlek
Fiskare bör respektera förbudet att behålla fisk kortare än:
Gädda – 40cm
Lax – 50cm
Öring – 45cm
Ål – fiskeförbud!

Serviceställen

Klippan

Preem, Storgatan 7, 0435-711670
Time (Ingo), Vedbyvägen 35, 0435-10507
Retro Sportfiske, Tullssonhuset, 072-263 99 24 (ENDAST med kort i föreningens iZettle)

www.iFiske.se
Rönne Å och Bäljane Å

Karta
>Nerladdningsbar karta över Bäljaneå och Rönneå<