Dagkort


Bara ett begränsat antal dagskort tillhandahålles per dag (15 st) och de går endast att lösa ut på www.fiskekort.se
Ni hittar korten under Rönne å Tommarps Ene


Fiskekort:
Dagskort 1/3-30/6 200kr
Dagskort 1/7-30/9 150kr