Styrelsen

Medlemmar:
Ordförande: Lars Johansson 070-354 43 80
V. Ordförande: Lars Palm 073-934 39 39
Sekreterare: Annika Servin 076-169 93 22
Kassör: Kristian Karlsson 070-665 39 27
Ledamot: Lars-Erik Johansson 070-879 95 53
Ledamot: Torsten Svantesson 070-557 66 96
Ledamot: Tony Servin 070-640 31 59
Suppleant: Peer Runfors 076-891 79 44
Suppleant: Jörgen Hall: 070-835 64 98

 

Valberedning:
Björn Blakstad: 070-880 46 30
Anders Runfors: 073-021 61 73

Å-gruppen

Medlemmar:
Kontaktperson – Jörgen Hall: 070-835 64 98
Björn Blakstad: 070-880 46 30
Gruppen har hand om förvaltning och skötsel av åar inom området.

Hålsjögruppen

Medlemmar:
Kontaktperson – Torsten Svantesson: 070-557 66 96
Peer Runfors: 076-891 79 44

Gruppen har hand om skötseln av Lilla Hålsjön (Trollsjön), vid Åsljunga.

Hav/Kust/Båt-gruppen

Medlemmar:
Kontaktperson – Lars Palm: 073-934 39 39
Gruppen anordnar havsfisketurerna

Ungdomsgruppen

Medlemmar:
Kontaktperson – Lars-Erik Johansson: 070-879 95 53
Gruppen samordnar föreningens ungdomsverksamhet.

Lokalgruppen

Medlemmar:
Kontaktperson – Torsten Svantesson: 070-557 66 96
Lars-Erik Johansson: 070-879 95 53
Gruppen har hand om föreningens lokaler.

Webbgruppen

Medlemmar:
Webmaster – Kristian Karlsson: 070-665 39 27
Lars Palm: 073-934 39 39
Lars Johansson: 070-354 43 80

Gruppen sköter föreningens hemsida

Tillsynsgruppen

Medlemmar:
Tony Servin: 070-640 31 59
Annika Servin: 076-169 93 22
Gruppen organiserar tillsyningsmännen.