KSFF tillsammans med Nordvästra Skånes Sportfiske Allians (NSA), har ett av södra Sveriges förnämsta fiskevatten när det gäller lax och havsöring.
Vi har under många år tillsammans med Helsingborg och Ängelholm lagt ner stora summor på fiskevårdande åtgärder och där många av våra medlemmar lagt ner ett stort förtjänstfullt arbete.
Därför värnar vi om våra vatten, som dessutom är de enda självreproducerande i södra Sverige vad avser havsöring och lax.
Ring genast våra tillsynsmän om NI ser något otillbörligt.
Hjälp oss att kontrollera att alla NI möter har fiskekort och att dessa bäres väl synligt samt att våra fiskebestämmelser i berörda vatten följs.

Fisketillsynsmän

KLIPPAN:

 • Kjell Åke Olsson, 073-067 51 22
 • Peer Runfors, 076-891 79 44
 • Ulf Strandberg, 073-158 98 76
 • Lars Palm, 073-934 39 39
 • Thomas Carlsson, 070-476 64 08
 • Annika Servin, 076-169 93 22
 • Tony Servin, 070-640 31 59
 • Michael Persson, 079-334 25 45

 

 • Roger Johansson, 070-664 71 41 (Lilla Hålsjön)
 • Fredrik Johansson, 070-217 25 98 (Lilla Hålsjön)

HELSINGBORG:

 • Alexander Svensson, 042-825 24, 076-367 30 66
 • Lars-Olof Kristiansson, 070-866 08 06
 • Johan Börjesson, 070-783 73 23

ÄNGELHOLM:

 • Glenn Elversson, 0431-41 12 04, 070-657 44 45
 • Magnus Jonsson, 0431-45 37 38, 070-722 24 51
 • Jan Matsson, 0431-194 48, 070-669 31 08
 • Patrik Berg, 0431-830 88, 070-728 53 24
 • Anders Jönsson, 070-401 44 21
 • Mikael Jannesson, 0431-180 26
 • Dan Andersson, 0435-220 66, 072-743 54 36
 • Staffan Hedberg, 0431-451 193, 070-882 64 90