Nytt år och nya möjligheter!

Nytt år och nya möjligheter!

 

På grund av prisökningar blir vi i år (2024) tvungna att höja priset på dagskorten till Lilla Hålsjön.
Det nya priset blir 280 kr för Vuxna och 140 kr för Ungdomar till och med året de fyller 18 år.
Vi inför även en begränsning till max två dagskort per person och dag från och med den 1/1-2024.

Vi gör också förändringar vad gäller årskorten till Lilla Hålsjön för icke medlemmar.
Det nya priset blir 4000 kr och vi begränsar det till max 20 stycken.
Försäljningen av årskortet startar den 2/1-2024 kl. 00.00 och sker endast på iFiske.

iFiske – Lilla Hålsjön

“Jag säger inte alltid till andra var dom ska fiska, men när jag gör det ljuger jag.” – Okänd