Höstmöte 2023

Höstmöte 2023

 

Medlemmar i KSFF kallas härmed till Höstmöte
torsdagen 26/10 klockan 19.00
Vi träffas som vanligt i möteslokalen på Åbygatan 4D.
Klubben bjuder på lättare förtäring efter mötet.
Utöver dem vanliga punkterna ska vi även behandla ett förslag om stadgeändring.

Både förslaget och de gamla stadgarna finns att hämta på Retro Sportfiske.
Det går även att kontakta Lars på lj@solotec.se så mailar han dem.

Välkomna!

 

“Herre, ge mig lugn att acceptera storleken på fisken jag fångar, mod att ljuga om det och visdom att veta att ingen av mina kompisar skulle tro mig ändå!” – Okänd