Höstmöte 2019

Höstmöte 2019

 

 

Medlemmar i KSFF kallas härmed till Höstmöte torsdagen den 17/10 klockan 19.00

Vi ber också samtliga till att läsa – §14 Medlems rättigheter och skyldigheter i föreningens stadgar innan mötet.

Vi träffas som vanligt i möteslokalen på Åbygatan 3D. Klubben bjuder på kaffe och förtäring efter mötet.

Välkomna!