Höstmöte 2018

Medlemmar i KSFF kallas härmed till Höstmöte torsdagen den 18/10 klockan 19.00

Utöver de vanliga punkterna kommer vi också ta upp ett inkommet förslag från styrelsen.

Denna proposition ang. stadgeändring finns att hämta på Retro Sportfiske, Ove foto eller via hemsidan.

 

>>>KSFF Proposition Ändring stadgar<<<

 

Vi träffas som vanligt i möteslokalen på Åbygatan 3D. Klubben bjuder på kaffe och förtäring efter mötet.

 

Välkomna!