Årsmötesrapport för 2016

Hejsan alla!

För dem som inte hade möjlighet att närvara på mötet så kommer här lite snabb information om mötet. 27 glada personer närvarade på mötet vilket är lite i underkant då vi är c:a 320st medlemmar i föreningen. Men inga sura miner på dem som var närvarande. 🙂 Jag tyckte mig t.o.m. höra en annan fiskehistoria och jag är säker på att fiskarna blev ännu större efter mötet.

Vår ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Samtliga punkter på dagordningen klarades av till punkt och pricka. Dem styrelsemedlemmar som valt att avgå av olika skäl avtackades och fick varsin blomsterbukett och en rungande applåd för ett väl genomfört arbete i föreningen. Vi hoppas dock att vi får se dessa personer ute på våra fiskesträckor även under 2016! Den nya styrelsen kommer att presenteras här: Styrelse 2016
Vi tackar även Valberedning som i år har gjort ett enormt jobb med att få fram kandidater till den nya styrelsen!

Mötet avslutades med kaffe och smörgåstårta och en massa eftersnack om kommande fiskeår.

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. Från vänster: Fredrik Fransson, Michael Nemeti och längst till höger Peter Danielsson. Kristian Karlsson (3:e från vänster) överlämnade blommorna.

Tack till alla som närvarade på årsmöte 2016!
// Styrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________
Mask: Litet motvilligt djur, vilket det är meningen med att man ska fånga ett ännu större motvilligt djur”