Årsmöte kommer att hållas Torsdagen den 20 Februari, kl 19:00. Plats: Föreningslokalen Förtäring serveras. Välkomna!...

Årets fångstrapporter kommer löpande att presenteras här. Rapportera era fångster till info@ksff.se....