Kallelse till Årsmöte torsdagen den 18/2

Alla medlemmar i KSFF bjuds härmed in till årsmöte.

Datum: Torsdagen den 18 februari
Tid: 19.00
Plats: Möteslokalen Åbygatan 3D

Efter mötet bjuder föreningen på förtäring.

Varmt välkomna!