Kallelse till Årsmöte för medlemmar i KSFF

Hejsan alla medlemmar!

Vi har snart haft två år med restriktioner, avstånd och vaccineringar. Men vi får nu göra slag i saken och avverka vårt/våra årsmöte.

Årsmötet ifjol (för 2020) blev inställt då vi inte kunde garantera en smittfri sammankomst. Och en digital lösning kändes inte optimal då många av våra medlemmar kanske inte grejar online möte i den utsträckning som hade behövts. Så därför valde vi helt enkelt att “frysa” föreningen med de val och beslut som skulle tas och istället fortsätta som vanligt om än i skymundan. Således har alltså inga avgifter ändrats. Inga val till styrelsen eller arbetsgrupper har gjorts. Inga ersättningar eller arvoden har förändrats. Allt för att vi i första hand skulle följa de restriktioner som myndigheterna utgett.

Så vi kommer till årets årsmöte först behandla 2020 och det kommer bli ett kort möte utan några som helst val. Därefter kommer vi hålla årsmötet gällande 2021 precis så som vi i vanliga fall brukar göra. Den stora skillnaden i år blir ju att vi fortfarande är inne i en pandemi och får ändå ha någon typ av förhållning till varandra. Vi kommer hålla mötet på Sågen i lokalerna Köpenhamn, Helsingfors och Madrid. Dessa lokaler hänger ihop. Det kommer finnas handsprit och munskydd tillgängligt för den som vill ha och mötesstolarna kommer vara med avstånd. Sedan är det i slutändan Ert eget ansvar och Er egen bedömning som gäller.

 

Datum: Torsdagen den 24 februari

Tid: 19.00

Plats: Sågen (lokal Köpenhamn, Helsingfors och Madrid) Ängelholmsgatan 9 i Klippan

Verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser kommer finnas tillgängliga på plats men kommer även att kunna fås senast 1 vecka innan mötet om så önskas.

Detta årsmöte är ett medlemsmöte och innebär att du måste ha betalt din medlemsavgift senast 30 dagar innan mötet för att inneha rösträtt. Allt enligt §17 i föreningens stadgar.

 

 

Välkomna!