Årsmöte 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Klippans Sport och Fiskevårdsförening till årsmöte 2020.

Var?     Möteslokalen på Åbygatan 3d
När?     Torsdagen den 20/2 klockan 19.00
Hur?     Med ett glatt humör.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse kommer att finnas på mötet. Men finns även att tillgå innan mötet om så önskas.

Att tänka på inför mötet är att medlemsavgiften skall vara betald då kontroll sker vid entrén för att fastställa röstlängden. Se §17 i stadgarna.

Efter mötet bjuder klubben som sedvanligt på kaffe eller läsk med tilltugg.

För frågor kontakta: Thomas 070-476 64 08, thomas(at)persbacke.se

 

 

Välkomna!

 

 

Mask: litet motvilligt djur, med vilket det är meningen att man ska fånga ett större motvilligt djur.