Årsmöte 2014

Årsmöte kommer att hållas Torsdagen den 20 Februari, kl 19:00.
Plats: Föreningslokalen
Förtäring serveras.
Välkomna!