Å röjning Lördagen 13/6

Då var det återigen dags för en arbetsdag vid våra åar. Vi samlas nere vid klubblokalen på Åbyvägen 3 klockan 8.00 och ingen anmälan krävs. Klubben har de eventuella verktyg och maskiner som behövs. Det enda Ni behöver ta med, är ett glatt humör och oömma kläder!

Väl bemött!

Å-gruppen