Å röjning 6/9 kl 09:00

Lördag den 6 september har vi Röjningsdag i Åarna

Samling Klubblokalen kl 09:00