Organisation

Styrelsen

Medlemmar:
Ordförande: Jörgen Hall 070-835 64 98
V. Ordförande: Thomas Carlsson 070-476 64 08
Sekreterare: Henrik Ekeson 070-920 07 33
Kassör: Kristian Karlsson 070-665 39 27
Ledamot: Torsten Svantesson 070-557 66 96
Ledamot: Lars-Erik Johansson 070-879 95 53
Suppleant: Lars Palm 073-934 39 39
Valberedning:
Björn Blakstad 070-880 46 30
Anders Runfors 073-021 61 73

Å-gruppen

Medlemmar:
Kontaktperson: Lars Palm 073-9343939
Kristian Karlsson 070-665 39 27
Björn Blakstad 070-880 46 30
Gruppen har hand om förvaltning och skötsel av åar inom området.

Hålsjögruppen

Medlemmar:
Kontaktperson: Torsten Svantesson 070-557 66 96
Gruppen har hand om skötseln av Lilla Hålsjön (Trollsjön), vid Åsljunga.

Hav/Kust/Båt-gruppen

Medlemmar:
Kontaktperson: Jörgen Hall 070-835 64 98
Gruppen anordnar havsfisketurerna

Ungdomsgruppen

Medlemmar:
Jörgen Hall 070-835 64 98
Lars-Erik Johansson 070-879 95 53
Gruppen samordnar föreningens ungdomsverksamhet.

Lokalgruppen

Medlemmar:
Kontaktperson: Torsten Svantesson 070-557 66 96
Lars-Erik Johansson 070-879 95 53
Björn Blakstad 070-880 46 30
Gruppen har hand om föreningens lokaler.

Webbgruppen

Medlemmar:
Webmaster: Kristian Karlsson 070-665 39 27
Webmaster/expert: Thomas Carlsson 070-476 64 08
Gruppen sköter föreningens hemsida.